Wągrowska&Chwałek Psychoterapeutyczne Grupy Wsparcia - mgr Ewelina Chwałek

Ewelina Chwałek

Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień. Psychoterapeuta systemowy w procesie certyfikacji we Wrocławskim Instytucie Psychoterapii (Całościowy kurs psychoterapii atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz akredytowany przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego). Pedagog specjalny o specjalności resocjalizacja, dyplomowany psychiatryczny terapeuta środowiskowy, socjoterapeuta, terapeuta zajęciowy.

Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas staży i praktyk w Zakładzie Leczenia Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze. Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworze oraz Zakładzie Poprawczym w Jerzmanicach Zdroju.

Od 2005 roku pracuje w Centrum Psychiatrii i Psychologii „Mariamed” w Lubinie, gdzie prowadzi zajęcia indywidualne i grupowe. W Oddziale Dziennym Psychiatrycznym oraz Oddziale Dziennym Psychiatrycznym Rehabilitacyjnym Prowadzi zajęcia w Zespole Leczenia Środowiskowego oraz Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnień. Współpracuje z Poradnią Rodzinną mieszczącą się przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Piotrowicach. Tam prowadzona jest terapia dla małżeństw oraz terapia indywidualna.

Współpracuje także z Ośrodkiem Psychiatryczno-Psychologicznym METIS w Legnicy jako psychiatryczny terapeuta środowiskowy. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji uczestniczy w szkoleniach i konferencjach, podnosząc swoje kwalifikacje.

Fundament mojego warsztatu zawodowego stanowi terapia systemowa rodziny, staram się jednak integrować podejścia różnych nurtów terapeutycznych (ericksonowski, psychodynamiczny), które dostosowuję do możliwości i potrzeb moich pacjentów. Uważam, że psychoterapia jest najważniejszą i najskuteczniejsza formą pomocy w rozwiązywaniu różnych problemów, z jakimi przychodzą do mnie moi pacjenci. Dzięki niej odkrywają i nazywają swoje zasoby, możliwości, z których korzystają wprowadzając zmiany w różnych obszarach swojego życia. Pracuję z osobami borykającymi się z problemami w relacjach z mężem, żoną, partnerem, partnerką, rodzicami, dziećmi, przyjaciółmi. Będącymi w trakcie rozstawania się lub po rozstaniu, doświadczającymi przemocy fizycznej, psychicznej i ekonomicznej. Z rodzinami z trudnościami w relacjach rodzic – dziecko, z młodymi dorosłymi doświadczającymi trudności związanych z opuszczeniem domu rodzinnego, określeniem własnej drogi życiowej czy budowaniem własnej tożsamości. Z osobami w kryzysie ( rozwód, separacja), pozostającymi w związku z osobą uzależnioną, a także z tymi, które borykają się z konsekwencjami dorastania w rodzinie z problemem alkoholowym. Osobami nadużywającymi alkoholu, uzależnionymi od alkoholu i substancji psychoaktywnych. Pomagam też pacjentom z uzależnieniem behawioralnym (czynnościowym).
W pracy zawodowej bardzo ważne są dla mnie zasady etyki zawodowej, a swoją pracę poddaje regularnej, superwizji u certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Uzależnień
Formy pomocy, jakie proponuje to:
☑️ Psychoterapia indywidualna dorosłych, młodych dorosłych i młodzieży,
☑️ Terapia dla małżeństw,
☑️ Psychoterapia rodzin,
☑️ Psychoterapia indywidualna dla osób borykających się z problemem nadużywania alkoholu / uzależnionymi od alkoholu,
☑️ Psychoterapia indywidualna osób pozostających w związku z osobą nadużywającą / uzależnioną od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych(współuzależnionymi),
☑️ Psychoterapia indywidualna osób dorosłych borykającymi się z trudnościami związanymi z dorastaniem w rodzinie z problemem uzależnienia(DDA).