Psychoterapeutyczne grupy wsparcia Wągrowska i Chwałek - psychoterapia poznawczo-behawioralna i systemowa

Skąd pomysł? 

Jednym z pierwszych naszych pomysłów to powstanie dedykowanych grup terapeutycznych. Pomysł ten zrodził się z naszego doświadczenia zawodowego, uważnego słuchania potrzeb klientów. Potraficie Państwo mówić o swoich potrzebach, czasem są to wątki poboczne wyrażane z myślą „no przecież nie powinienem zadbać o siebie, powinienem dać radę”.
Z fascynacją obserwujemy zachodzące zmiany w Państwa myśleniu, zachowaniu, postrzeganiu dotychczasowych doświadczeń życiowych. Obserwujemy te zmiany i jesteśmy dumne, że mieliście Państwo odwagę zawalczyć o swoje potrzeby, marzenia i pragnienia.
Często decydujecie się Państwo na odważne kroki, otwieracie się na zasoby, które są od lat poukrywane, nienazwane. Uważamy, że towarzyszenie w tym trudnym i ważnym procesie jest niezwykle ważne. 

Stąd też decyzja o powstaniu Psychoterapeutycznej Grupy Wsparcia, która podąża za Państwa potrzebami, marzeniami. 

Oprócz tego pracujemy z Państwem również w sposób indywidualna, dostosowując swoje podejście do zgłaszanego przez Państwa problemu. W końcu kto jak nie wy wiecie najlepiej co Wam dolega? Wspólnie pracujemy nad tym by wszystko to czego doświadczacie Państwo w okresie kryzysu, cierpienia było doświadczeniem na przyszłość. Wspólnie uczymy się patrzeć na świat w inny sposób i towarzyszymy Państwu w zdrowieniu co jest dla nas jedną z najważniejszych rzeczy. Założycielkami grupy są:

   mgr Ewelina Chwałek – psychoterapeuta systemowy, certyfikowany psychoterapeuta uzależnień ( certyfikat PARPA ), magister pedagogiki specjalnej o specjalności resocjalizacja, dyplomowany psychiatryczny terapeuta środowiskowy, socjoterapeuta, terapeuta zajęciowy, Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Uzależnień, Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Specjalizuje się w terapii osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków, uzależnieniach behawioralnych oraz prowadzę terapię par i rodzin.

   mgr Irmina Wągrowska – psycholog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji w nurcie poznawczo-behawioralnym. W trakcie realizacji  specjalizacji z psychologii klinicznej.  Ukończyła  podyplomowe studia  z przygotowania pedagogicznego.   Członek Polskiego  Towarzystwo  Terapii  Poznawczo-Behawioralnej.  Specjalizuje się w terapii osób dorosłych doświadczających zaburzeń lękowych (lęk z napadami paniki, fobia społeczna, inne fobie, lęk o zdrowie, lęk uogólniony), zaburzeń depresyjnych, stresu, zaburzeń afektywnych dwubiegunowych(CHAD), zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych(OCD), zespołu stresu pourazowego PTSD, zaburzeń odżywiania, zaburzeniami emocjonalnymi, zaburzeniami osobowości, trudności w relacjach interpersonalnych, a także różnych kryzysów sytuacyjnych.

  W ramach  Psychoterapeutycznej  Grupy  Wsparcia  jak  i  Gabinetu  Psychoterapeutycznego  będziecie  mieć Państwo możliwość zagłębienia się w swoje potrzeby i dyskomforty, których czasem doświadczacie Państwo przez całe lata, jednakże nie zawsze mówicie o tym, że nie chcecie tak więcej. Zgłoszenie się do specjalisty jest jednym z najtrudniejszych a zarazem najlepszym krokiem do procesu zdrowienia.

Zapraszamy!