Wągrowska&Chwałek Psychoterapeutyczne Grupy Wsparcia - mgr Irmina Wągrowska

mgr Irmina Wągrowska

Jestem psychologiem – ukończyłam SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny na Wydziale Zamiejscowym we Wrocławiu. Jestem również psychoterapeutą w trakcie procesu certyfikacji w nurcie poznawczo-behawioralnym, realizowanym w Krakowskim Centrum Szkoleniowo-Terapeutycznym „TerCognitiva”, które posiada rekomendację oraz akredytację Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej. Realizuję również studia podyplomowe ze Specjalizacji z Psychologii Klinicznej w SWPS Uniwerystecie Humanistycznospołecznym we Wrocławiu. Ukończyłam też studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego, uzyskując w ten sposób uprawnienia pedagogiczne.

Obecnie pracuje w Powiatowym Ośrodku Pieczy Zastępczej w Lubinie pełniąc tam rolę psychologa-diagnosty. Doświadczenie kliniczne zdobywałam pracując w ramach Oddziałów Dziennych Zwykłych oraz Rehabilitacyjnych w Centrum Psychiatrii i Psychologii „Mariamed” w Lubinie oraz w ramach Poradni Leczenia Środowiskowego, realizowanego przy Centrum Psychiatrii i Psychologii „MariaMed” w Lubinie. W ramach pracy zawodowej prowadziłam terapię indywidualną oraz grupową osób dorosłych oraz młodzieży. W ramach realizacji programu stażowego specjalizacyjnego psychologii klinicznej realizowałam staże zawodowe między innymi na Oddziale Neurologicznym w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym, w Ośrodku Badań nad Chorobą Alzheimera w Ścinawie oraz w Miedziowym Centrum Zdrowia. Aktualnie prowadzę również terapię indywidualną dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych. Uczestniczyłam również w stażach i praktykach realizowanych m.in. w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji oraz uczestniczę w szkoleniach i konferencjach podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe.